Opmaak sollicitatiebrief 2

De aanspreekvorm
Achter de aanspreekvorm zet je altijd een komma. (Omdat heer of mevrouw niet aan het begin van de aanspreking staan, schrijf je ze zonder hoofdletter.)

Gebruik in een aanspreking nooit de voorletters van de ontvanger.

Voorbeeld
Geachte heer Lootsma,

Nooit:
Beste heer Lootsma, of, Geachte heer Ronald,

De brief
Een brief bestaat uit een inleiding, een kern en een slot. De alinea’s zijn duidelijk te onderscheiden. Als de tekst van de brief meer dan één pagina beslaat, word je aangeraden ervoor te zorgen dat de tweede bladzijde minstens één alinea bevat.

De ondertekening en de afzender

Sluit de brief af met:

– Met vriendelijke groeten,

Nooit:
Met vriendelijke groet,

Een brief wordt altijd ondertekend. De volgorde:

– Met vriendelijke groeten, (met komma erachter)

– uw handtekening

– uw naam

Bijlage(n)
Als je bijlagen aan een brief toevoegt, vermeld je die onderaan de brief.

Voorbeeld:
Bijlagen: 2

Bijlagen:

curriculum vitae

onze voorwaarden

Lees verder over de inhoud van de sollicitatiebrief.