Onderzoek naar informatie werkgever 1

Onderzoek naar de werkgever
Je hebt een vacature gevonden bij een bedrijf dat je helemaal op het lijf is geschreven. Je wilt je sollicitatiebrief en curriculum vitae versturen. Maar voordat je dat doet is het verstandig informatie te verzamelen. Je weet immers al veel van het bedrijf.

1. contactpersoon en functie
2. korte beschrijving van het bedrijf
3. het adres van de website van het bedrijf

Achterhalen visie van het bedrijf
Je kunt pas een goede sollicitatiebrief schrijven als je weet wat de visie van het bedrijf is. Wat vindt het bedrijf belangrijk? Wat zijn de waarden? Wat maakt het bedrijf uniek of onderscheidend? Deze informatie kan je achterhalen op de website van het bedrijf. Meestal worden ‘de waarden’ herhaald in teksten op de website. Verzamel deze en laat deze terugkomen in je sollicitatiebrief. Zo laat je zien dat je interesse toont, je ingelezen hebt en de visie van het bedrijf begrijpt.

Achterhalen cultuur van het bedrijf
Het bovenstaande geldt ook voor de cultuur of sfeer van het bedrijf. De cultuur laat iets zien van hoe men met elkaar omgaat binnen het bedrijf.

Achterhaal informatie over de afdeling
Probeer op de website informatie te ontdekken over de afdeling waar de vacature openstaat. Wellicht treft je daar waardevolle aanknopingspunten in aan.

Zoeken naar actuele artikelen op internet
Je scoort zeker een punt als je in je sollicitatiebrief een recent artikel of nieuwtje van het bedrijf aanhaalt. Bijvoorbeeld: “Laatst las ik het artikel over de lancering van uw nieuwe dienst, digitaal betalen, in De Telegraaf. Een technisch hoogstandje, dat typerend is voor uw bedrijf.” Op internet kun je bijvoorbeeld zoeken op nieuws of artikelen van het bedrijf. Je komt vast iets waardevols tegen.

Neem telefonisch contact op
Bij de vacature staat vaak een contactpersoon voor informatie. Benut dit waardevolle contactmoment met je mogelijk nieuwe werkgever. Bel en stel gerichte vragen die je van tevoren heeft opgeschreven. Deze vragen kunnen gaan over aspecten uit de vacature, cultuur en werksfeer. Houdt het gesprek kort. Blijf geen half uur hangen tenzij dit van nature gebeurt. Vraag aan het eind of ze je naam willen noteren en vermeld hoe je je sollicitatiebrief gaat verzenden.

Ga naar:
Onderzoek naar informatie werkgever 2