Activiteiten en referenties

Activiteiten en kwalificaties
Geef een opsomming van je kwalificaties op beroeps-, wetenschappelijk of sociaal terrein. Vermeld ook van welke organisaties je lid bent (geweest) (zeker als je een verantwoordelijke functie bekleedde of bekleedt) en geef aan met welke computertaal of software je vertrouwd bent. Als je op een specifiek terrein, zoals cultuur, meer dan één voorbeeld wilt geven, gebruik dan tussenkopjes.

Ook cursussen zijn vaak van waarde. Vermeld wel of je je diploma wel of niet gehaald hebt. Noem zo nodig kort inhoud en duur van de belangrijke of relevante cursussen. Een typediploma vermelden is niet meer belangrijk.

Beheersing mondeling en schriftelijk van moderne talen kunnen, indien dit bij functie of bedrijf van belang is, ook vermeld worden.

Referenties
Verstrek deze op een aparte lijst en houd ze apart van je CV. Als je zegt dat referenten ‘op verzoek beschikbaar zijn’, zorg er dan ook voor dat dit zo is!

Softwarekennis
Vermeld hier vooral je ervaring met de software die bij je functie van toepassing is, ook al is dat 8 jaar geleden. Vermeld dus niet alleen Word en Excel, bijvoorbeeld. Laat je typediploma achterwege, dat is geweest. Een werkgever gaat er vanuit dat je (snel) kunt typen.